BEGELEIDING


kersADVIES EN BEGELEIDING OMTRENT DYSFASIE

Dysfasie (ook wel taalontwikkelingsstoornis of  Specific Language Impairment (SLI) genoemd) is nog niet zo ruim bekend bij het grote publiek. Wanneer je kind wordt gediagnosticeerd met dysfasie zit je als ouder dan ook met heel wat vragen.  Wat zijn de concrete gevolgen van dysfasie ? Hoe kan ik mijn kind ondersteunen ? Welke informatie heeft de school nodig ? 

In De Boomgaerd kun je terecht voor informatie en advies omtrent dysfasie, er worden tips gegeven voor de omgang met je kind en er wordt ingegaan op de individuele vragen van de ouders. We zoeken samen naar mogelijke methodieken en hulpmiddelen voor je kind in dagdagelijkse situaties (en eventueel op school). De bedoeling is in de eerste plaats om u, als ouder, meer inzicht te geven over wat dysfasie concreet betekent voor uw kind en hoe u hem/haar het best kunt helpen.

 

appel  VERWERKING VAN SCHEIDING EN OUDERSCHAPSREORGANISATIE

Wanneer je geconfronteerd wordt met een scheiding, wordt heel je leven door elkaar geschud. Je voelt angst, verdriet, pijn, frustratie, teleurstelling,… Maar ook als je als eerste beslist om uit elkaar te gaan, kan je heen en weer gesleurd worden door emoties. Een scheiding vraagt verwerking en soms ervaar je nood om hierover te praten. Een begeleiding kan helpen om meer inzicht te krijgen in de situatie en samen te zoeken wat je nodig hebt om weer verder te gaan met je leven.

Volwassen gaan als partners uit elkaar en worden ex-partners. Ze blijven echter altijd samen ouders van hun kind. Soms kan het moeilijk zijn om ondanks alle pijn en verdriet samen met je ex-partner te zoeken naar nieuwe manieren om je ouderschap te reorganiseren. In een begeleiding kan je leren om onderscheid te maken tussen je ouderrol en ex-partnerrol zodat jullie op een constructieve manier kunnen communiceren over de kinderen en hier afspraken over leren maken.

Na een scheiding verandert ook het leven van de kinderen. Eén van de ouders vertrekt, soms moeten ze verhuizen of zelfs van school veranderen. Ook kinderen ervaren hierdoor verdriet, pijn, onzekerheid of angst. In moeilijke situaties hebben kinderen hun ouders nodig maar soms ervaren ouders zelf zoveel pijn en verdriet dat ze er tijdelijk (emotioneel ) even niet kunnen zijn voor hun kind. Kinderen houden zich dan sterk en zorgen op hun manier voor de ouders door hen niet extra te belasten met hun emoties. Dan kan een begeleiding het kind helpen om de eerste schok te verwerken en biedt het een plaats waar het kind zijn emoties kan uiten. Samen met de ouders wordt er gezocht naar wat iedereen nodig heeft om weer een gezond evenwicht te vinden en verder te gaan met hun leven.

Niet zozeer het feit van de echtscheiding op zich, maar wel de voortdurende (jarenlange) strijd in een echtscheiding en de sfeer van wantrouwen die er heerst in situaties van vechtscheiding, betekent een gevaar voor de ontwikkeling van kinderen . Om ouders hiervoor te sensibiliseren , ontwikkelde De Boomgaerd een filmpje dat de beleving van kinderen in een vechtscheiding toont. Om het filmpje te bekijken, klik je op de afbeelding.

vechtscheiding 

 

peer6BEGELEIDING BIJ RELATIEPROBLEMEN

In de begeleiding kunnen koppels terecht met relatieproblemen. De begeleiding staat open zowel voor koppels die er voor kiezen om hun relatie te verbeteren, als ook voor koppels die niet zeker zijn of ze hun relatie willen voortzetten. In een relatiebegeleiding wordt er gewerkt met jullie als partners. We bieden handvatten om de communicatie tussen jullie als partners te verbeteren. Zo leren jullie problemen helder benoemen naar elkaar. Je vindt nieuwe manieren om open en eerlijk met elkaar te spreken.

Er kunnen zowel individuele gesprekken als koppelgesprekken gevoerd worden

 

 appelsien BEGELEIDING BIJ EMOTIONELE PROBLEMEN

Emotionele problemen zijn heel uiteenlopend.  Het kan gaan om bijvoorbeeld onzekerheid, angsten, verdriet, depressie, eenzaamheid, boosheid, somberheid, piekeren, verwarring over de eigen identiteit, het gevoel perfect te moeten zijn enz.  Vaak gaat het samen met gedragsproblemen;  als je je niet lekker voelt, ga je je ook niet prettig gedragen. Het blokkeert je verdere ontwikkeling en veroorzaakt ook veel nieuwe problemen.

Soms komen de emotionele problemen voort vanuit andere stoornissen zoals dysfasie, leerstoornissen, autisme of verstandelijke beperking. 

Een begeleiding kan helpen om samen te bekijken wat de oorzaak is van de emotionele problemen, hoe het komt dat je hierin vastloopt en hoe je hier verandering in kan brengen. Bij kinderen worden de ouders ook betrokken bij dit proces.

Ook ingrijpende gebeurtenissen kunnen aan de basis liggen van de emotionele problemen. Bijvoorbeeld na een verkeersongeval, een ernstige medische ingreep, in elkaar geslagen worden, gepest worden, getuige of slachtoffer zijn van geweld maar ook een verlieservaring van een belangrijke geliefde persoon. Het lijkt het gemakkelijkste om net te doen alsof er niets gebeurd is en gewoon de “draad weer op te pakken”.  Vaak blijken mensen er na een paar weken  toch meer last van te hebben dan ze eerst dachten. Een begeleiding kan helpen om de herinneringen een plaats te geven en op een gezonde manier verder te gaan met je leven.

 

mangoOPVOEDINGSONDERSTEUNING

Het is niet gemakkelijk als ouder om een juiste aanpak te vinden voor zijn kind. Wanneer ben je te streng ? Wanneer juist te gemakkelijk ? Wat is een gepaste straf ? Hoe kan ik mijn kind belonen bij goed gedrag ? En wat als je steeds weer op hetzelfde probleem botst ? Wat als je wordt geconfronteerd met gedragsproblemen bij je kind ?

Iedere ouder wil het beste voor zijn kind maar soms kan je als ouder vast komen te zitten in de opvoeding. Je voelt je machteloos en weet niet meer hoe de problemen aan te pakken. Een begeleiding kan helpen om samen te zoeken wat de betekenis is van het gedrag van je kind en hoe je hem/ haar best kunt helpen of sturen zodat de sfeer thuis en in het gezin weer positief wordt.