VORMING SEO


citroen  VORMING IVM EMOTIONELE ONTWIKKELING

Mensen met een verstandelijke beperking hebben drie tot vijf maal meer kans dan de normale populatie om in de loop van hun leven geconfronteerd te worden met psychische problemen en/of gedragsproblemen. De dagdagelijkse ondersteuning komt dan vaak onder druk te staan.

Vanuit de Boomgaerd bieden we ondersteuning aan professionelen en ouders in het omgaan met dit vaak moeilijk begrijpbaar gedrag, de gedragsproblemen en de psychische problematieken. We benaderen deze problematiek vanuit een ontwikkelingsdynamische invalshoek (model van A. Došen) en het niveau van emotionele ontwikkeling wordt het uitgangspunt voor de ondersteuning. Wanneer we werken met personen met een verstandelijke beperking hebben we vaak nog te hoge verwachtingen. Vanuit goede bedoelingen, vanuit het ‘geloof’ in onze cliënten willen we er ‘het beste’ uithalen. We doen vaak beroep op hun vaardigheden, op wat ze kunnen. Maar hebben we daarbij voldoende oog voor het emotionele, voor dat wat iemand aankan? Iemand ‘kan’ immers maar presteren wat hij emotioneel ‘aankan’.

Wanneer we worden geconfronteerd met moeilijk begrijpbaar gedrag en/of probleemgedrag is het belangrijk te kijken het niveau van emotionele ontwikkeling en op zoek te gaan naar de functie van het gedrag. Vanuit de Boomgaerd ondersteunen we professionelen en ouders om zicht te krijgen op het emotioneel niveau van functioneren van de cliënt. Indien nodig gebeurt een inschaling mbv de SEO-R.

Daarnaast bieden we supervisie bij het maken van een concrete vertaalslag van het model van A. Došen en het niveau van emotionele ontwikkeling naar de dagelijkse begeleidings-praktijk door het aanreiken van tips en handvatten afgestemd op de problematiek van de cliënt in kwestie.

We bieden supervisie aan voor teams maar werken ook mee aan individuele casusbesprekingen waarin , vanuit een ontwikkelings-dynamische invalshoek (model van A. Došen), op zoek wordt gegaan naar de functie en de boodschap van het gedrag en naar de onderliggende gevoelens bij de cliënt. Eventueel gebeurt er een inschaling mbv de SEO-R ².

Vandaaruit wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk : er worden handvatten en tips aangereikt om de begeleiding beter af te stemmen op de emotionele noden van de cliënt. De bedoeling is om hulpverleners inzicht te geven in manieren om het niveau van emotionele ontwikkeling bij deze kwetsbare cliënten als uitgangspunt te nemen voor de dagdagelijkse ondersteuning.