WIE ZIJN WIJ ?


IMG_0953

Mijn naam is Saskia Switten (°1974). In 1997 studeerde ik af als licentiaat in de Pedagogische Wetenschappen aan de KUL. 

 

Ik  heb ondertussen 15 jaar ervaring als ortho-agoge binnen zowel de ambulante als residentiële hulpverlening. Momenteel ben ik  tewerkgesteld als ortho-agoge binnen OC Sint-Ferdinand te Lummen. In het dagelijks leven ben ik ook mama van 2 dochters (waaronder één dochter met dysfasie).

Als mama van een dochter met dysfasie ben ik ervan overtuigd dat je als ouder een enorme kracht in handen hebt om je kind te leren omgaan met de moeilijkheden die het ervaart. Als orthopedagoge heb ik mij dan ook gespecialiseerd in het ondersteunen van ouders en leerkrachten in het omgaan en ondersteunen van kinderen met dysfasie in het dagdagelijkse leven en op school.

Sinds 1998 werk ik als ortho-agoge waardoor ik een ruime ervaring bezit wat betreft zowel individuele begeleidingen alsook gezinsbegeleidingen omtrent uiteenlopende onderwerpen (opvoedingsvragen, gedragsproblemen, relatieproblemen, emotionele ontwikkeling, …).

Daarnaast ben ik SEN-SEO-trainer. Ik specialiseerde ik mij in het omgaan met gedragsproblemen en psychische/psychiatrische problematieken bij kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Regelmatig geef ik vormingen en workshops omtrent  dit thema of ondersteun ik hulpverleners bij het uitwerken van de concrete begeleiding op basis van het niveau van emotionele ontwikkeling van de cliënt.

 

 

YoIk ben Yolanda Switten (°1974) en mama van twee zonen. In 1997 studeerde ik af als licentiaat klinische psychologie (optie kinderen en jongeren) aan de KU Leuven (erkenningsnr psychologencommissie 742114831)   

Mijn professionele loopbaan startte ik in de Bijzondere Jeugdzorg als thuisbegeleidster in gezinnen met opvoedingsvragen. Sinds 2001 werk in het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Boom Mechelen Lier. Hier deed ik heel wat ervaring op in het werken met zowel volwassenen als kinderen en hun ouders en dit rond heel uiteenlopende thema’s ( verwerking, scheiding, geweld, angsten, sociale vaardigheden, opvoedingsondersteuning,..). Ook heb ik de afgelopen jaren verschillende nieuwe initiatieven mee ontwikkeld en opgestart zoals een groepswerking rond loyaliteiten voor kinderen in de Bezoekruimte en extra vluchthuisplaatsen waar ook mannen en koppels terecht kunnen die geconfronteerd worden met geweld.

In 2015 stapte ik in groepspraktijk Harmonia, een centrum voor logopedie, psychologie en psychomotoriek in Keerbergen. Naast multidisciplinair onderzoek en logopedische en psychomotorische hulp, biedt het centrum ook psychologische begeleiding.

 

In de Boomgaerd kijken we niet enkel naar de persoon die zich aanmeldt of die op gesprek komt maar ook naar het systeem of de belangrijke personen rondom de cliënt. Zeker in het werken met kinderen of personen met een verstandelijke beperking vinden we het belangrijk de ouders (of vertrouwenspersonen) mee te betrekken in de begeleiding zodat er een maximale overdracht mogelijk is naar het dagdagelijkse leven. De focus binnen de begeleiding ligt op het zoeken naar eigen krachten van de cliënt en daarnaast gaan we op zoek naar hulpbronnen in zijn omgeving.